• نام پروژه : تامین گاز منطقه شمیرانات

  • نوع فعالیت : گاز حامل پروپلنت Propellant

  • سال انجام : سال‌هاى 1344 – 1354

  • توضیحات :‌ تامین گاز منطقه شمیرانات

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز پروپلنت / گاز مایع