ایزوبوتان

گازهای مبرد پایه هیدروکربوری با توجه به عاری بودن از هرگونه مواد سمی و فلوئور،  به عنوان گازهای مبرد دوستدار لایه اوزون ، در سراسر اروپا و آمریکا در حال گسترش  هستند.
R600a باتوان خنک کنندگی بالاتر از گازهای نسل CFC ، پیشتاز گازهای مبرد نسل جدید است.
  • محصولات و خدمات

گروه صنعتی البرزگاز به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکتهای گازی ایران (۱۳۴۰ تا کنون)و پیشرو در تولید گازهای هیدروکربوری نسل جدید ، بادریافت گواهی توانمدی فناورانه از ستاد نوآوری زیاست جمهوری ، مفتخر به تولید محصولR600a برای نخستین بار در ایران شده است.
 

 

  • نکات ایمنی

– گاز R600a از گازهای شعله ور شونده محسوب میشود
–  برای شارژ و تعویض گاز از تکنسین دوره دیده ، کمک بگیرید.
– برای استفاده فقط در کمپرسورهای سازگار با R600a

 

  • مزایا

 – کاهش قابل توجه میزان  گاز مبرد مصرفی 
 – کاهش چشمگیر مصرف انرژی الکتریکی 
 – کاهش فشار  و افزایش طول عمر کمپرسور
 – سازگار با محیط زیست و دوستدار لایه اوزون
 
گازهای مبرد پایه هیدروکربوری با توجه به عاری بودن از هرگونه مواد سمی و فلوئور،  به عنوان گازهای مبرد دوستدار لایه اوزون ، در سراسر اروپا و آمریکا در حال گسترش  هستند.
R600a باتوان خنک کنندگی بالاتر از گازهای نسل CFC ، پیشتاز گازهای مبرد نسل جدید است.

 

  • محصولات و خدمات

گروه صنعتی البرزگاز به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکتهای گازی ایران (۱۳۴۰ تا کنون)و پیشرو در تولید گازهای هیدروکربوری نسل جدید ، بادریافت گواهی توانمدی فناورانه از ستاد نوآوری زیاست جمهوری ، مفتخر به تولید محصولR600a برای نخستین بار در ایران شده است.
 

 

  • نکات ایمنی

– گاز R600a از گازهای شعله ور شونده محسوب میشود
–  برای شارژ و تعویض گاز از تکنسین دوره دیده ، کمک بگیرید.
– برای استفاده فقط در کمپرسورهای سازگار با R600a

 

  • مزایا

 – کاهش قابل توجه میزان  گاز مبرد مصرفی 
 – کاهش چشمگیر مصرف انرژی الکتریکی 
 – کاهش فشار  و افزایش طول عمر کمپرسور
 – سازگار با محیط زیست و دوستدار لایه اوزون