اس. ان. جی (SNG)

گاز طبیعى تولید شده به روش سنتزى بر پایه LPG که به عنوان سوخت مکمل در صنایع پرمصرف نظیر نیروگاه ها کارخانجات فولاد و ذوب آهن و صنایعى که از کوره هاى عظیم استفاده مى کنند ، کاربرد دارد.
 
  • محصولات و خدمات

– انجام محاسبات ظرفیت ، طراحى و مشاوره اجرا پروژه هاى جایگزینى و Peak Shaving
– تامین قطعات و ماشین الات نظیر مبدل ها ، کمپرسور ها مخازن و میکسر ها و تبخیر کننده ها
– نصب و راه اندازى سیستم ها

 

  • استانداردها ، دستاوردها و سوابق عملیاتی

– استاندارد 58-NFPA
– طراحى ، تامین قطعات ، اجرا و راه اندازى پروژه هاى فولاد الیاژى ایران – یزد 1386
– مشاوره ارزیابى پروژه هاى سوخت تکمیلى نیروگاه هاى آب و برق کیش – 1398
– مشاوره ارزیابى پروژه سوخت تکمیلى نیروگاه ماهتاب کیش – 1398
– مشاوره و ارزیابى پروژه فولاد خراسان – مشهد – 1400

 

 
گاز طبیعى تولید شده به روش سنتزى بر پایه LPG که به عنوان سوخت مکمل در صنایع پرمصرف نظیر نیروگاه ها کارخانجات فولاد و ذوب آهن و صنایعى که از کوره هاى عظیم استفاده مى کنند ، کاربرد دارد.
 
  • محصولات و خدمات

– انجام محاسبات ظرفیت ، طراحى و مشاوره اجرا پروژه هاى جایگزینى و Peak Shaving
– تامین قطعات و ماشین الات نظیر مبدل ها ، کمپرسور ها مخازن و میکسر ها و تبخیر کننده ها
– نصب و راه اندازى سیستم ها

 

  • استانداردها ، دستاوردها و سوابق عملیاتی

– استاندارد 58-NFPA
– طراحى ، تامین قطعات ، اجرا و راه اندازى پروژه هاى فولاد الیاژى ایران – یزد 1386
– مشاوره ارزیابى پروژه هاى سوخت تکمیلى نیروگاه هاى آب و برق کیش – 1398
– مشاوره ارزیابى پروژه سوخت تکمیلى نیروگاه ماهتاب کیش – 1398
– مشاوره و ارزیابى پروژه فولاد خراسان – مشهد – 1400