درباره گروه صنعتی البرز گاز

A title

Image Box text

تاریخچه

در سال 1345 خورشیدى ، مردى با اراده و شیفته خدمت ، شرکتى را با نام شمیرانات گاز در منطقه شمیرانات تهران قدیم پایه گذارى نمود تا ماموریت خدمات شارژ و توزیع منزل به منزل گازمایع را در شمیرانات تهران، به انجام رساند این نهال یادگار در سالهاى بعد با گذر از طوفان هاى متعدد فضاى کسب و کار و صنعت ، به همت نسلهاى بعدى مراقبت گردید تا با سازگارى بیشتر و بهره مندى از دانش روز به درختى تنومند بدل شود که امروز شاهد گستردگى سایه آن بر خانواده بزرگ گروه صنعتى البرزگاز باشیم.

 

ماموریت

ماموریت البرز گاز ، مشارکت و تسهیل در امر فرآوري، حمل و توزیع انواع فرآورده ها در صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی است.

امكانات و توانمندي های البرز گاز  :

  • بهره مندي از تيم توانمند فني مهندسی جهت نصب و راه اندازی ایستگاههایCNG
  • داراي ناوگان مجهز وگسترده حمل كليه فر آورده هاي ويژه پتروشيمي(مایعات گازی) مطابق با استانداردهاي بين المللي
  • شبکه توزیع گاز مایع بصورت بالک و سیلندری در استان لرستان و جزیره کیش
  • ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و اجرای تاسیسات ذخیره سازی مایعات گازی تحت فشار
  • مشاوره، طراحی و احداث آشپزخانه های صنعتی
  • مشاوره، طراحی مدیریت سامانه هوشمند انرژی در بخش های خانگی، تجاری ، صنعتی
 
 
چشم انداز

البرز گاز ، در افق 1410 شرکتی پویا و موفق در کسب و کارهاي تأمین فرآوري، حمل و توزیع محصولات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی با حضوري اثربخش در بازارهاي داخلی و فرا ملی است.

خط مشى

• نگاه به مشترى به عنوان شریک تجارى با روابط دراز مدت و ماندگار
• توسعه فعالیتهاى منطقه اى فرامرزى و توسعه بازارهاى کشورهاى همسایه
• دستیابى به بالاترین درجه رضایت کارکنان و تقسیم منافع با پیمانکاران