گاز مایع (LPG)

ترکیبى از پروپان و بوتان در حالت مایع با کاربرد گرمایش و سوخت که عمدتا توسط پالایشگاههاى کشور بعنوان محصول فرعى پالایش گاز طبیعى یا پالایش نفت خام تولید مى شود و از سال 1332 خورشیدى توزیع آن در ایران آغاز شده است

  • محصولات و خدمات

  – شارژ و توزیع سیلندر گاز مایع براى مصارف خانگى (11 کیلوگرمى )
  – مصارف گردشگرى تجارى و صنعتى ) 25 و 45 کیلوگرمى )
  – توزیع گاز مایع بالک براى مصارف صنعتى ، گردشگرى (هتل ها و رستوران ها)
  – تست و بازرسى دوره اى از تاسیسات ذخیره سازى گاز مایع مصرف کنندگان عمده گاز مایع بال
  – مشاوره ، طراحى ، پیاده سازى و تامین تجهیزات نصب و اجراى تاسیسات ذخیره سازى گاز مایع مصرف کنندگان عمده گاز مایع بالک

  • مجوزها

  – وزارت صنعت ، معدن و تجارت – پروانه بهره بردارى صنعتى از سال 1368 تاکنون
  – شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران- قرارداد تامین و توزیع از سال 1368 تاکنون
  – سازمان منطقه آزاد کیش – مجوز فعالیت اقتصادى از 1370 تاکنون 
  – گواهى تایید بازرسى فنى دوره اى – از 1385 تاکنون – S.G.S بازرسان فنى

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– میکا مال کیش : بزرگترین مرکزتجارى تفریحى سرپوشیده کشور با مخازن زیرزمینى دفنى هتل
– مارینا پارك کیش : لوکس ترین هتل پنج ستاره کیش
– پروژه آواى خلیج فارس : کنسرت هال دریایى با آب نماى موزیکال تنها پروژه ذخیره سازى پروپان در جزیره کیش
– هتل دریایى پنج ستاره ترنج : هتل روى آب با معمارى متفاوت و امکانات مدرن
– (LPG) پالایشگاه لاوان : در سال 1387 واحد استحصال و ذخیرهسازى گاز مایع این شرکت که پیش از آن در فلرهاى پالایشگاه سوزانده مىشد به بهرهبردارى رسید.
– پالایشگاه بندر عباس : پالایشگاه نفت بندر عباس در سال 1371 تأسیس و در سال 1376 به بهرهبردارى رسید و اکنون با نام شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت مىکند ، ظرفیت اسمى و ظرفیت عملیاتى این پالایشگاه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازى در روز است که 18 درصد از فرآوردههاى نفتى ایران را شامل مىشود.
– پالایشگاه اراك : پالایشگاه نفت امام خمینى شازند اراك در سال 1372 به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدى ایران، با ظرفیت اسمى 150 هزار بشکه در روز، راهاندازى گردید

  • شعب فعال

  – منطقه آزاد اقتصادى کیش از سال 1370
  – منطقه آزاد اقتصادى لرستان از سال 1368

ترکیبى از پروپان و بوتان در حالت مایع با کاربرد گرمایش و سوخت که عمدتا توسط پالایشگاههاى کشور بعنوان محصول فرعى پالایش گاز طبیعى یا پالایش نفت خام تولید مى شود و از سال 1332 خورشیدى توزیع آن در ایران آغاز شده است

  • محصولات و خدمات

  – شارژ و توزیع سیلندر گاز مایع براى مصارف خانگى (11 کیلوگرمى )
  – مصارف گردشگرى تجارى و صنعتى ) 25 و 45 کیلوگرمى )
  – توزیع گاز مایع بالک براى مصارف صنعتى ، گردشگرى (هتل ها و رستوران ها)
  – تست و بازرسى دوره اى از تاسیسات ذخیره سازى گاز مایع مصرف کنندگان عمده گاز مایع بال
  – مشاوره ، طراحى ، پیاده سازى و تامین تجهیزات نصب و اجراى تاسیسات ذخیره سازى گاز مایع مصرف کنندگان عمده گاز مایع بالک

  • مجوزها

  – وزارت صنعت ، معدن و تجارت – پروانه بهره بردارى صنعتى از سال 1368 تاکنون
  – شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران- قرارداد تامین و توزیع از سال 1368 تاکنون
  – سازمان منطقه آزاد کیش – مجوز فعالیت اقتصادى از 1370 تاکنون 
  – گواهى تایید بازرسى فنى دوره اى – از 1385 تاکنون – S.G.S بازرسان فنى

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– میکا مال کیش : بزرگترین مرکزتجارى تفریحى سرپوشیده کشور با مخازن زیرزمینى دفنى هتل
– مارینا پارك کیش : لوکس ترین هتل پنج ستاره کیش
– پروژه آواى خلیج فارس : کنسرت هال دریایى با آب نماى موزیکال تنها پروژه ذخیره سازى پروپان در جزیره کیش
– هتل دریایى پنج ستاره ترنج : هتل روى آب با معمارى متفاوت و امکانات مدرن
– (LPG) پالایشگاه لاوان : در سال 1387 واحد استحصال و ذخیرهسازى گاز مایع این شرکت که پیش از آن در فلرهاى پالایشگاه سوزانده مىشد به بهرهبردارى رسید.
– پالایشگاه بندر عباس : پالایشگاه نفت بندر عباس در سال 1371 تأسیس و در سال 1376 به بهرهبردارى رسید و اکنون با نام شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت مىکند ، ظرفیت اسمى و ظرفیت عملیاتى این پالایشگاه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازى در روز است که 18 درصد از فرآوردههاى نفتى ایران را شامل مىشود.
– پالایشگاه اراك : پالایشگاه نفت امام خمینى شازند اراك در سال 1372 به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدى ایران، با ظرفیت اسمى 150 هزار بشکه در روز، راهاندازى گردید

  • شعب فعال

  – منطقه آزاد اقتصادى کیش از سال 1370
  – منطقه آزاد اقتصادى لرستان از سال 1368