محصولات دانش بنیان

گاز طبیعى تولید شده به روش سنتزى بر پایه LPG که به عنوان سوخت مکمل در صنایع پرمصرف نظیر نیروگاه ها کارخانجات فولاد و ذوب آهن و صنایعى که از کوره هاى عظیم استفاده مى کنند ، کاربرد دارد.
 
  • عملکرد هاى اساسى سیالات حفارى

– کنترل فشارهاى ایجاد شده در چاه
– غلبه بر فشار سیال تشکیل شده
– ممانعت از ایجاد حفرات باریک و کوچک
– خنک کردن و روانکارى مته حفارى
– جهت عملکرد بهتر سیال حفارى، این سیال باید ویژگیهاى مطلوبى جهت کارآمدى بیشتر در حفارى داشته باشد. این ویژگى ها شامل خصوصیات رئولوژى (ویسکوزیته، قدرت ژلى و …)، پایدارى در دما و فشارهاى مختلف و پایدارى در برابر سیالات آلاینده مانند آب نمک، سولفات کلسیم، سیمان و سیالات پتاسیم مى باشند.

 

  • مجوزها

– افزودنى هاى آلى حفارى
– روان کننده (Lubricants)
– آنتى فوم

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– ارزیابى محصولات تولیدى – پژوهشگاه صنعت نفت – 1400
– پارك علم و فن آورى دانشگاه تهران – 1400
– فرمولاسیون کنترل کننده هرزروى گل حفارى با تکنولوژى سازگار با محیط زیست
گاز طبیعى تولید شده به روش سنتزى بر پایه LPG که به عنوان سوخت مکمل در صنایع پرمصرف نظیر نیروگاه ها کارخانجات فولاد و ذوب آهن و صنایعى که از کوره هاى عظیم استفاده مى کنند ، کاربرد دارد.
 
  • عملکرد هاى اساسى سیالات حفارى

– کنترل فشارهاى ایجاد شده در چاه
– غلبه بر فشار سیال تشکیل شده
– ممانعت از ایجاد حفرات باریک و کوچک
– خنک کردن و روانکارى مته حفارى
– جهت عملکرد بهتر سیال حفارى، این سیال باید ویژگیهاى مطلوبى جهت کارآمدى بیشتر در حفارى داشته باشد. این ویژگى ها شامل خصوصیات رئولوژى (ویسکوزیته، قدرت ژلى و …)، پایدارى در دما و فشارهاى مختلف و پایدارى در برابر سیالات آلاینده مانند آب نمک، سولفات کلسیم، سیمان و سیالات پتاسیم مى باشند.

 

  • مجوزها

– افزودنى هاى آلى حفارى
– روان کننده (Lubricants)
– آنتى فوم

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– ارزیابى محصولات تولیدى – پژوهشگاه صنعت نفت – 1400
– پارك علم و فن آورى دانشگاه تهران – 1400
– فرمولاسیون کنترل کننده هرزروى گل حفارى با تکنولوژى سازگار با محیط زیست