• نام پروژه : تامین سوخت کارخانجات کاشى سازى یزد

  • نوع فعالیت : گاز حامل پروپلنت Propellant

  • سال انجام : ۱۳۷۵

  • توضیحات :‌ تامین سوخت کارخانجات کاشى سازى یزد سال 1375

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز مایع