• نام پروژه : تامین گاز مایع جزیره کیش

  • نوع فعالیت : گاز حامل پروپلنت Propellant

  • سال انجام : از سال 1370 تاکنون

  • توضیحات :‌ تامین گاز مایع جزیره کیش

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / تامین گاز مایع جزیره کیش / گاز مایع