• نام پروژه : میکا مال کیش

  • نوع فعالیت : پروژه گاز مایع

  • سال انجام : ۱۳۸۷

  • توضیحات :‌ بزرگترین مرکزتجارى تفریحى سرپوشیده کشور با مخازن زیرزمینى دفنى

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز مایع / میکا مال کیش