• نام پروژه : پالایشگاه بندر عباس

  • نوع فعالیت : پروژه گاز مایع

  • سال انجام : ۱۳۷۶

  • توضیحات :‌ پالایشگاه نفت بندر عباس در سال 1371 تأسیس و در سال 1376 به بهرهبردارى رسید و اکنون با نام شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت مىکند ، ظرفیت اسمى و ظرفیت عملیاتى این پالایشگاه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازى در روز است که 18 درصد از فرآوردههاى نفتى ایران را شامل مىشود.

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز مایع